Wa Xecokê!!!

berx

Wa Xecokê!!! Ti bi xatirê xwedê kî, ger ti maçekê bidî vî delalê ber dilê we rindikan, ma wê ne bi dilê te doxîn ?istê be jî, xwedê nehi?tiyê.?

 Wa Xecokê!!! Bi gora bavê min, ger ti maçekê bide min, ezê hem li vê dinyê û hem jî li bihu?ta ku 70 horî lê heyî jî, tenê te delala ber dila biramîsim lê. De nazyan li min meke û maçek ji wan lêv û dêmên sorgulî, ji wê gerdena spîndarî bide min rebenê xwedê.

Wa Xecokê!!! Mal mîratê, ma îda qurbanê jî nakeve bîra te, porkurê? Ma ti divê em bi destnimêj herin ber kêrên gunikre?ên qesaban, ha???

Axxxx Xecokê ax…. De ka ji min pepukê xwedê re bêje; bê ezê vî malmîratê ku ji siba xwedê ve  serî hildaye, li kîjan delikê rast bikim, ha??

Serhed

About The Author