May 18, 2010
Previous «
Next »

5 Comments Already

  1. Ne xêr li bayqalo yê qunek, ne jî bereket li recoyê dilkafirê nav misliman.

  2. Ev miri§ka tigbelek, heka diki yek,bi yek.baykalo vayi miri§k cu.qure qexpika derpi deyni bidi du.de xeta xirbè bazdi.sonda quneke§an xeta xirbeyi.

  3. hezar tifî li we qûna tazîbe
    haha wele qûna wî ji ya danso çiler jî sortire û xwe?ik tire

  4. koçik bera tajî da avdali lo

  5. p??ti t?re kezi kur?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: