BÊJIN PADÎ?AHÊ XWE

Di demên Înparatorîya Osmanîyan de hinek welatên wek Kurdistanê bi tenê bac û le?ker di dema ?er de didan padî?ah. Di wan deman de Osamanîyan ji bo ku tixûbên xwe firehtir bikin, hêrî? dibirin ser welatên  cîran.

Camêrek çar kurên xwe hebûn.  Le?kerên padî?ah diçin kurekî wî ji bo ?er dibin le?kerîyê. Çendek derbaz dibe, kurê duwemîn jî dibin. Pî?tî heyamekê kurê sêyemîn jî dibin. Dor tê yê çaremîn ku wî jî bibin.

Bavê kuran ji kesên hatine kurê wî yê çaran bibin re dibêje: “Herin bêjin padî?ahê xwe, “ Benîm sîkime guvenip te saxa sola saldirmasin “ bila bi kîrê min ewle nebe û ?er û êrî?ên xwe nebe ser derûdoran”

Vêcar gelî xwendevanan, herçend agirbestek ji alîyê apaçîyan hatibe beyankirin jî, lê her roj ji herdu alîyan çend kes tên ku?tin. Ew jî tê wê wateyê wê hê jî ?er bidome. Lê ti?tê ez meraq dikim, wê Kurdên me jî karibin wek wî camêrî tirsa apaçîyan bi?kênin û ji PKK, KCK û BDP re karibin bibêjin “herin ji padî?ahê xwe re bibêjin, em êdî pi?tgirîya wî ?erî nakin û zarokên xwe nadin ku?tin”.

About The Author