May 8, 2011
Previous «
Next »

1 Comment Already

  1. Na yabo bawer nekin.kiyamet u §ore§a vi gelèkin.çar§emiya bè, avukatan bo me mizgina §ore§ek nùh bidin.gidi edi demoratik komar kevin bù.bla beji ; li bin siè konan cava komara atamèj(piç bapir)saz dibit.neolitik ù ekolojik §ore§,bla bo muamer kadayif u hafizè cevto,mevto bit.vir u vir baveji de§ta Riha mezin u firehi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: