May 10, 2011
Previous «
Next »

2 Comments Already

  1. Bi 777 bavèn mi tu rasti,bes kèm neki§andiyi.kà agirkujà heri mezin isotciya kemalist li Quyi?li ser bexre,li ser gravè civar bùyi.§evatè mezin av ji li bà ba§qan pir ù bè pivi.

  2. Ma partiya Goran rast guhertinê dixwaze? Goran bi xwa nizane çi dixwaze? Em gerek ne guhertinek ji hikumetê bixwazin gerek em bi rêya hilbijartinan guhertinan pêkbînin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: