Xalet ka ganekê bide min!..

Xalet ka ganekê bide min!..


Sîhemedê Hecî Silêman piştîyeke rimbêsan kiribû ser pişta xwe, di bin barê rimbêsan de bi zorê bi gavên giran ji çiyê dihat gund. Ji ber barê wî yê giran enîya wî di nav xwîdanê de mabû. Xwîdanê di paş stûyê wî re ji ser pişta wî ber bi qûna wî ve diherikî.

Di nav gund de ji bo bêhna xwe bide encax xwe gihand pêlpêlokên ber derîyê mala Feqe Kamil. Ji çiyê heta hatibû nav gund çend caran bêhna xwe dabû, lê li gund nû cihekî ku barê xwe li ser deyne peyda kiribû.

Binê tûrê barê rimbêsên xwe danî ser pêlpêloka jorê û heçika werîsê xwe yê li ber stûyê xwe sist kir. Hêj bêhneke kûr nekişandibû nav kezeba xwe, Wesîleya Feqe Kamil ku li ser şîpanderê derî rûniştibû bang li Sîhemed kir got:

-Sîhemed tu çûbûyî rimbêsan xalet qurbanê? Ka bi xêra xwe qevdeke rimbêsan bide xaleta xwe! Me îsal ji ber tiralîya Feqe libeke rimbêsê jî nexwariye.

Sîhemed piştî bêhneke kûr kişand hundirê xwe, bi enîşka îşlika xwe xwêdana enîya xwe paqij kir, berê xwe da Wesîleyê got:

-Xalet ka bi xêra xwe ganekê bide min! Ji ber xalê Feqe kera xwe firotiye, min jî îsal tu gan nekirine…

Vê çîrokê bidin ber rewşa sîyasî ya niha. Heger we tişt jê dernexist, tenê bikenin bes e. Sîhemed û Wesîle jî piştî vê meseleyê bi dilekî pak kenîyabûn.

Rimbês: Fêkîyeke li biharan li çiyayên bilind ên Kurdistanê çêdibin. Li hin deveran jê re dibêjin rêwas. Li ba me li cihên bilind û asê çêdibin. Yanî mirov dikare di ber qevdeke rimbêsan ganekê bixwaze.

Heçik: Dara du çiq ku ji bo şidandina bar bi serê werîsê ve tê girêdan. Li hin cihan jê re bibêjim heçî.

Sîhemed: Ji xwe ne hewce ye ez bibêjim navê mêran e. Li hin deveran ji Sîhemed re dibêjin Sîyabend.

Gan: Têkiliya cinsî ya di navbera jin û mêran de ye. Li hin deveran jê re dibêjin nîhandin.