Tag: 2. Oktober 2010

1 min read

 KCK silavek germ da Lotikxanê û ev daxuyanîya ku bi tîpên teqlo meqlo hatiye nivîsandin, wek diyarî ji me re ?and....