Juni 8, 2023

Kî insan e, kî heywan e?

Gelo li gora we ji van herdu mexlûqatan kîjan insan e û kîjan heywan e?

Ka binerin û hûn biryarê bidin..

Meymun u mirov