Tag: 19. Dezember 2013

1 min read

Dibare weke pepûlka spî, li ser bîhna axê Li asîman li ba dibe, wekî ku mest bûbe ji rûbarê Meya...