Nov 25, 2020

Tag: 9. Februar 2017

3 min read

Evdo Dîno Dewleta Tirk pir û pir zilm û neheqî li me kir. Mal û gund û bajarên me şewitand....