Zimanê dewlemend û bêxwedî

Sosin Bermal Ziman nasname ye û her millet bi zimanê xwe tê naskirin, bi zimanê … Zimanê dewlemend û bêxwedî weiterlesen