PDK-B lotikek qerase avêt

JI BO RAYA GI?TÎPDK-Bakur,  Reorganize û Kongreya RDW bi hawakî biserkeftî pêkanî.

Kongre, bi be?dariya berpirsê Reorganizekirina RDW ku ji aliyê Meclisa  Partiyê ve hatiye desthilatdarkirin, nûnertiya herêma Almanya, herêma Norwec, herêma Hollanda, herêma Danimarka û bi pi?tgiriya herema Swêd (bi niviskî), pêkhat.Di dawiya kongrê de Komiteyek hate hilbijartin û bi temenî soza parastina yekîtiya partiyê, Kongre bidawî hat.

17.06.2010
Komîteya RDW 
PDK-Bakur

Kongre bi gelemperî li ser rew?a siyasî û civakî a bakurê Kurdistanê rawestiya, gavên demokratîk ku ji aliyê hikumeta Erdogan ve tên avêtin, bi  awakî erênî hate nirxandin. Lê pêvîst e ku Kurd vêna bi hawakî cîdî bi?opînin û van gavan pê?de bibin.
Her gav û hewildanên ji bo hevgirtina hêzên siyasî û tevgêrên yasayî li bakurê Kurdistanê bi hawakî erênî hate nirxandin.

Kongre bi hawakî gi?tî li ser rew?a Ba?ûrê Kurdistanê û Dewleta Federe rawestiya. Hewildanên birêz  Serokê Herêma Kurdistanê Cenabê kek Mesut Barzanî, di warê hevgirtina hêzên kurd li ba?ûr û helwesta canabê wî di doza kurdî de, bi hawakî serbilindî û hêja hate nirxandin. Li gel vêna bi herisê dewleta  Îranû li ser ba?ûrê welatê me bi hawakî dilesayi û xemgînî hate nirxandin.

Herweha be?darên Kongrê qîmeteke mezin didin xebatên bihevrayî a  hêzên siyasî ên kurd li derveyî welat. Bi pê?debirina van karên bihevrayî yek ji wan  xebatîn xwe ya serekî dibîne.

Herweha be?darên kongrê  hewldidin ku dawî li aloziyên nava partiyê bê û pirsgirêkên navxeyî bi hawakî a?tî,birayane û serkevtî bi dawî bên.  Divê hêz û qeweta her endamê partiyê têkeve xizmeta doza kurd û Kurdistanê.

5 thoughts on “PDK-B lotikek qerase avêt

 1. ew part?ye mey?n weke kelaynake b?rec?ke ruhaye d?sa derket?n hole.kaka kongre we p?roz be.le b? talak w?n j? m?n beht?r zan?n ku w?n b? ker? t?stek? nay?n.tene nawe ve heye,icraate we s?f?ra llllllllllllllooooooooooooooo.
  Sof? xelef al?kare webe..

 2. nizanim ka çave bêjim/bi nivîsim?

  lê mixabin ew PDK-Bakur bûye wek lehîstoka zarokên 2 salî. heta Rojnehat û sa ser kê?ê vê PDK-Bakur bin yê ev halê we bi. ka PDK-Bakur rast dibi an na? ez nizanim. û min ne bawere jî. lê misilman di bêjin xwedê di zani… ez dibêjim ez jî dizanim.

  heta hizr û ramanên PDK-Bakur nebi hizrê 1988 û heta 1992 ez di bêjim ti pê?deçun nabi. ka kî duhdarîyê yê li min biki? heta yên hevalbendê KUKê li nêv PDK-Bakur û nêv serkê?îyê de ne. pê?deçûn nabi. bila navê PDK-Bakur bikin KUK. da em jî bi zanîn serê me li ber çîye. an jî madem di bêjin em Kurdîn serke?ê PDK-Bakur bila hemû ji PDK-Bakur dûr bikevin. da PDK-Bakur bibi PDK-Bakur. bila ji kerema xwe xwe bidin pa?. ji bo pê?deçuna PDK-Bakur.

  min xwe ne bawere ev „mirovên“ he bi karim ji bo KURDISTANê vî karî bikin. û nakin jî. ji bo ku ev Kurdîyatîyê nizanin. nizanin e?k û evîna KURDISTANê çikas ?irîne.
  hema ti?tekê tinê dizanin… ji dîya xwere jartîyera bikirin. (ji ber vê li min biborin)

  ki ji minre bi nivîsin ez dikarim bersîva xwe bidim. lê ez nikarim bersîva ne Kurda bidim.

  cudimirad@yahoo.com

 3. T??tén nediti u komcivinek xwedég?ravi..ma ne ?erme..
  Ma ,J? bo ç? PDK-Bakur serdana p??tg?riya l?qé S?wisre yé nek?r…
  Gelo ez ne endamé Partiyé me?
  Ma ez ne berp?rsiyaré heréma Siwisreyé bu bum..
  gelek sal buhurin ne w?lo! ..ez j? m?r?né x?las bum..heya réx?st?né derveyi welat tune..ç? ecép..
  L? deverén Ewrupa Telefon nine ku mirov hal u pergala hevudu p?rs b?ke….
  Ma hun henekeén xw l? xelké d?k?n..hezarcari ?erme….
  Ewén ku n?kar?n endameki xwe xwedi derkev?n b?la dev j? wa list?kan berd?n u hun sax..
  Naxwez?m serzéde b?k?m..
  D? gel réz u s?lavén germ….

 4. Min hîn vamnekir güneykaryé KUK’é çiye.?KUK li vî welatî serbilindiya Netewîye..Ez wek ?exsekî kevne?opîya KUK’é Partîya PDK Rumeta xwe zanim u Serbilindiya xwe zanim…
  Mixabin kesé ne layik bun deshilatar….
  Hezar çar mixabin….
  Her Bijî Kurdistan
  Her Bijî Ré û Rébaza BARZANÎ ‚yé NEMIR..

  3?

 5. Gelo, ji bo es u birinen xwe gere em gaziye ji ke bikin.
  Ji xwede, ji Mihemed, ji isa yan ji musa, Geli hevalan bawer bikin ku ji van naven jorin ji ke gazi bikim, bawer bikin we di pesiyeda bejin Ehlaq, Ehlaq u carek din ehlaq u fedi.Wexte ku mirov ne xwedi ehlaqeki siyasi u bi rumet be, di pesiyeda ji, malbata xwe li der u dora xwe u dawida ji li hemberi hevalen xweye siyasi fedi neke, we deme mirov dikare hertisti beje u bike. Gelek caran mixabin ku insanen paqis dilsoz u welatparez dikevin defka kesen niyetxirab dibin pelistoken wan kesan, nebi dile wan be ji dikevin xizmeta cudayediye, parcekirine u zerareki mezin bidin xwe u gele xwe. Bi van tevgeren zarare didin xwe u partiya xwe. Bi vi hale ku we PDK-Bakur xistiye nav, ne layiqe damezreneren PDK-bakure. Rebaza barzani u helwesta Serok Mesut Barzani ji bi van kiryaren vera nagunce, ji kerema xwera, li hemberi ve rebaze piceki fedi bikin u nekin benist ji bo berjewendiyen kesayeti. Ez hewi dikim ku binemala Barzani van tistana disopine, daxwaza min ku di zutirin demda li we pirsiyar bikin di van 15 salen bihorida we ji bo gele xwe ci kir? u hun dixwazin ci bikin? Tiste heri bas ku we heya niha kiriye, durxistina kadiren parti, parcekirin u di nava partiyeda hizbayeti kirine we tisteki din nekiriye u nakin ji. Gere Serok Barzani ji we bipirse nave we bakure, we heya niha ji bo bakure Kurdistan cend proje ji bo gele xwe amade kirin u we cendc calaki pek anin, hune di peserojeda jibo gele xwe ci bikin? We heya niha cend mirisken dijmin li ser hekan rakirin gelo? Gelo yen ku serokatiya we dikin li kune ci dikin u we ci bikin? Li gora nerina min heya binemala Barzani van pirsiyarana ji we u kesen wek we neke, va hevira we pir ave heline u ne hun neji gele kurd tisteki bi ser serade naxe. De herin riya we vekiribe, rahma Sofi xelef li webe u rebaza xaltika fete riya we roni bike ya rabbiiii.

Comments are closed.