Tag: 10. März 2013

2 min read

Serabê bid min saqî, bi fincana firfûlî. Xemê dilê min pir in, bila carkê bifirî Zûde ket ser hevûdu, wext...