Dostê xelkê ye, dijberê qewmê xwe ye

About The Author