Dostê xelkê ye, dijberê qewmê xwe ye

Von

Jul 14, 2015