Tag: 18. Juli 2010

2 min read

Rojekê araqvexwar û seydayek bi hev re dimrin. Pirskerên axretê wan pê?wazî dikin. Pirskerên axretê dest bi pirsan dikin: Seyda,...