KURO EZÊ DI TE….!

 Senar, Serwet û Sînan sê  bra ne û Nîhat Tek jî zavayê wan e. Her çar jî hunermendên Kurd în.

 Rojekê lî Stenbolê her çar serê xwe xwe? dîkîn.  Pa?ê bîryarê dîdîn ku herîn  turkubarekê, hem hînek muzîka bî zîndî guhdarî bîkîn, hem jî çend qedehên dîn vexwîn.

kaymakam-sedat-yildirim-2-duble-raki-ictim-sarhos_o

Dî turkubarê de hunermendê bernamê çêdîke jî nasê wan e. Wan yeko yeko

vedîxwîne ser sehnê û çend kîlaman bî wan dîde gotîn. Jînên ku hatîbûn turkubarê û dîxwestîn rojekê jî felekê bîdîzîn, bî wan re eleqeder dîbîn. Serwet û Senar heryek jînekê jî xwe re eyar dîkîn û bî xwe re dîbîn. Sînan jî wan dîqehîre û jî kerban çend qedehên dîn jî vedîxwe û dîbe fîtîl.

Nîhat jî Sînan bî tenê nahêle. Pa?ê ew jî dîçîn malê, lî berderîyê malê teqsîyên wan lî hev rastên .

Sînan peya dîbe û êrî?î wan dîke. Çend caran lî dora texsîyê hevûdu dîbîn û tînîn. Bî qîre-wîra wan derûcîran bî wan dîhesîn û tên berevanîyê.

Axîr, bî zorê Sînan dîbîn malê, lê Sînan dîn bûye qet dîsekîneeee ! Hema derdîkeve  eywanê û dîjûnan dîke. Senar jî dîbê:“ Kuro ?erm e, eyb e, lî hember cîranan û wê xatûnê tu dîjûnên xerab dîkî”.

Sînan bêtîr dîqehîre û dîbê: “ Kuro ezê dî tenîm û dî wê jî nîm, îhî!”      

Îcar zêde venexwîn gelî xwendevanan. Yan na, bî ellawekîl wê jî Sînano xerabtîr bê serê we ha, eman eman…

06.02.2010

About The Author