sofî xelef û zeko

 

Kurte ?anoyek bê perde.
Dekor: Kavilek li derekê
Ronahî: Ne vêketî û ne jî vemirandîye.
Mûzîk:Hûn ji xwe re deynin.


Sofî Xelef.

Ez kole û perestvanê te me zeko!

Zeko

Tu dixwazi min û yezdan bike dijminê hev Sofî Xelef?

Zeko

Ez dibim perestvanê yezdan ji bo te keçê Zeko!

nesohbet1

  Zeko

(Di guhê wî de got:

Ger tu bû perestvanê yezdan, te çi ji min re hi?t sofîko?

Sofî Xelef.

Ez kole û perestvanê we herdiwa me.

Zeko

(Bi guhê wî girt û got.)

Ma tu nizani jin ji hevpar û ?irîkan hez nakin looooo!

Sofî xelef

Min bi arê xwe bi?ewitîne ,heger min hevpar û ?erîk ji te re anîn.

Zeko

(Bi nazdarî û bi xêreman me?î û got.)

Pepûko ez bihi?t im, ne agir im.

Sofî xelef

(wî berê xwe da wê û got.)

Hergav be?ê jor di jinê de

Rênase jibo çûna jêr.

Û be?ê jêr jî

Rênase jibo hilki?îna jor

Nivîs:ZEKO

Derhêner:SOFÎ XELEF

About The Author

One thought on “sofî xelef û zeko

  1. Ji mi qey sofi xelef u xaltika zekiyè kurd bun.ya ne?xaltika bask §ikesti u sofi xelefa poz bilind.gelo vè cil u berg xwu ji stanbole girtine?qezebè mine sor u spi ma vè reform kirin.ya hun ne ilkel kurdin? e§k ne kurdi bi bit ci xeyr heyi ciger u gurciklerim.de bicin bi cil u berge kurdi xwu bixemilinin.gidi sofi xelef in§alah kayi§a te sist bit u pantolateki tirki bi kevi u gunnè te der bit.quna te belut bi bit.qunke§è urfa dakè vi du te.li misin av xelas bit qunna te geni bi bit.tisbiyà te bire§i nimeja te be ayet u qursi bi bit.li ser nimez fatma girik veri ba te. Qummè te bicuk bi bit veki culekan bi bit.tu bi bi kiblè venda biki.li mekka zelzele bi bit u tu xeci nebi.haci eli u mehmed bey ji te dur bici.edi ci bejim cigerim?

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.