Tag: 4. September 2010

5 min read

  GULBEROJ  (VERAROJ- GULAWDUN - GULA BERBEROJ)  HELÎANTUS  ANNUUS   L. Gulberoj  riwekek gulan e û ji malbata beybûnan tê hesibandin....

5 min read

                               GULBEROJ  (VERAROJ- GULAWDUN- GULA BERBEROJ)                              HELÎANTUS  ANNUUS   L. Gulberoj  riwekek gulan e û ji malbata beybûnan tê hesibandin....