Mi?k û Qapan

‚Heke bêyî ziyanekê karibim xwe bigihînim wî penîrî ez lord im.‘ (Mi?kê Zîrek)

About The Author