De here

De here de here
De here li paş xwe nenêre
De here de here
Te li paş xwe nêrî jî venegere
De here de here
Bila hişê te ji serê te nefire

De here de here
Ma hiş di serê te de heye ku bifire
De here de here
Nahlet li şeytanê te were
De here de here
Xwe fahş neke û venegere
De here de here
Bi ser dimsê de dew venexwe
De here de here
Ker jî wek te ne ker e
De here de here
Serî bi hêlekê qûn bi hêlekê ve dihere
De here de here
Lêvên te gewher pozê te gulover e
De here de here
Ez bi heyrana çiçikên te me
De here de here
Wê qûnê bihejîne û here
De here de here
Serê çiçikê te gulover e
De here de here
Çiçikên xwe bileqîne û here
De here de here
Li ber xwe binêre û here
De here de here
Pêlî gû neke û li ser re here
De here de here
Tu çû jî li dora xwe nenêre
De here de here
Bila ew çavê xezalî li çavê kesî negere
De here de here
Ji bo te karim tilîkekê bavêjim qûna mele
De here de here
Eman xwe bistirîne ji mele
De here de here
Siwar neyê li kerê li ber mele
De here de here
Xwe nexe nav lepên mele
De here de here
Apê mele avê li te venaxwe welle
De here de here
De here û qet venegere

About The Author