Çûçik û Teyrên Kurdistanê-4

(Diyarbekir- Deşta Gewra- Gundê Kêylikê)

 

Cîq /Reşêle/ Sığırcık / Sturnus vulgaris / Starling

Dîkê avî / Alaca yalıçapkını / Ceryle rudis / Pied kingfisher

 

Dîksilo-Silêmanê  dunikil-dodo tirşik ( dodo) / İbibik / Hoopoe / Upupa epops

 

 

Çîkê bozan / Boz kuyrukkakan / Isabellina wheatear / Oenanthe isabellina

 

 

Axê çîka / Kara kulaklı kuyrukkakan / Oenanthe hispanica / Black-eared wheatear

About The Author