KCK silavek da me

 KCK silavek germ da Lotikxanê û ev daxuyanîya ku bi tîpên teqlo meqlo hatiye nivîsandin, wek diyarî ji me re ?and. Bi ser ku em ji van tîpên marmarokî fêhm nakin jî, lê em xatirê KCK na?kînin, kumê rêvebirên wê xwar nakin û daxuyanîya wan diwe?înin. Îcar di vê daxuyanîyê de çi gotine, çi negotine, ba? yan xerab li ser bext û wîjdanê wan be kaka.

            ???? ???? ???????? ?? ?????? ??? ????? ?????

??????? ????????? ??????

 

?????? ??????? ?? ???? ??? ??????? ???? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ??????. ???? ?? ??? ?????? ???? ??? ?? ?????? ????? ?????? ??????? ???? ????? ????? ?????? ????, ????? ??????? ????. ??????? ???? ???? ????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????. ????? ????? ???? ?? ?? ??? ??? ?????? ?? ????? ????  ????? ????. ???? ?? ???? ???????, ?????? ??????? ?????????? ???? ????? ?? ??????.

   ??? ??????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ??? ?? ?????? ??????? ???? ????. ???? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??? ???? ??????? ??? ???? ????? ?????? ?? ???? ?? ???? ?????????. ??????? ?? ??? ????, ?? ?????? ???? ????? ?????.

??????? ????????? ??????

?????? ????? ? ?????????? ??????? ???? ??? ?? ???? 2009, ??? ???? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ??? ??????. ???? ??? ???????? ???????? ???? ?????? ?????? ?? ??? ???? ?? ????? 13 ????? 2009, ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ???? ????????. ?????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ??? ??????? ??? ????? ???? ????, ?? ???? ??????? ???????. ???? ???? ????? ??? ??????? ???????? ???? ????? ???????? ???????? ??? ??? ??????? ???? ?? ????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ??????? ????????? ???????? . ???? ??? ????? ????? ?????? ??????? ??????? ??? ??? ???????? ?????????? ??? ????? ?? ??????? ????? ???? ??? ?????? ????????.

   ????? ???? ????? ??? ??????? ???????? ??? ??? ????? ???????, ???? ?? ?????? ???? ??? ???? ???? ?????? ????? ??? ???????. ???? ?????? ?? ??? ??????? ???? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ?????? ???????????. ???? ???? ??????? ??????, ???????? ??? ????? ??????? ??? ?????? ???? ???? ?? ??? ???????, ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ??? ??????? ????? ????? ?? 31 ????.

   ??? ????? ?????? ??????? ?? ??? ???????, ???? ?????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ????? ???????. ???? ??????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ?? 1 ?????? 2010. ??? ?????? ???? ???? ??????? ??????? ?? ????? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??????? ?? ??????? ???????? ?? ?????. ????? ?????? ??????? ?? ??? ??????? ?????. ??? ???? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ???? ???? ??????. ??? ????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ??? ?????? ??????? ????? ????? ????? ?????? ??????? ???? ??????, ???? ????? ????? ??? ??? ??? ????????? ??? ????? ???????.

  ????? ???? 1 ?????? ??? ??? ???? ??? ???????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????? (???) ??????? ???. ???? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ??? ????? ?????? ???? ????? ??? ????? ?????. ?????? ??????? ????? ??? ?????? ???????? ????? ????? ?? ?????13??2010 ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ??????. ?? ???? ??? ?????? ????? ??? ????? ??????. ?? ??? ??? ??????? ???? ?????? ??? ?? ??????? ????? ???? ?? ??????. ?????? ?? ???, ?????? ???????? ??????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ??????? ???? ??? ??? ??????? ????????. ??????? ??????? ???????? ????????? ??? ?? ????? ?? ?????? ?????????. ??? ???? ????? ?? ????? ?? ?????????? 10 % ??? ??. ??? ??? ????? ???? ??? ?? ????? ??????. ??? ???? ?????? 1700 ????? ???? ?????? ??? ???? ????? ?? ??? ??? ?????? ?????. ??? ???? ?? ????? ?????? ????? ?????? ??????????? ?????? ????? ??????? ??????? ??? ???? ????? ?? ???? ?????? ???????. ????? ?? ????? ????? ????? ?????????? ?????? ????? ?? ????? ??? ??????? ??????. ??? ?????? ???? ?? ?????? ???? ?????? ??????????? ????? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? ???? ??????? ??? (jitem) ?(kontra) ?????? ?????? ?? ???????? ????? ??? ?????? 9 ?? ????? ????? ??????.

   ?????? ?? ?? ???, ????? ????????? ???? ??? ?? 12 ????? ????? ????? ?????? ????. ???? ????? ?????? ?? ?????? ????? ????????? ??? ???????, ??? ??? ?????? ????? ??? ?????? ?? ????. ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ??????? ????? ?????, ??? ????? ???? ???? ??? ???????? ??? ???????? ??????? ???? ??? ???????. ?????? ?? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ????? ???? ????? ?????? ?????? ????. ??? ???? ?????? ???? ???? ?? ??????,  ???? ?????? ??? ????? ????? ??? ????? ?????? ???????? ?? (KCK) ?? ??? ???? ????? ??? ???????? ????????.

 ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????, ???? ??? ?????? ????? ????? ????? ??? ???????? ???????? ???? ???? ????? ???? ?? ????? 13 ?? ??? 20 ?????. ???? ????? ????? ????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ???? ??????, ??? ????? ?? ????? ??? ??????? ??? ????? ??? ????? ????? ?????. ???? ????? ??? ??????? ???????? ???? ??? ????? ?? ?????????? ???????? ???? ????? ?????? ???? ????????? ??????????? ???? ??????? ????? ???????? ???????? ???? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ???? ???? ????? ?????. ????????? ??? ???, ????? ??????? ???????? ???? ????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ???. ?? ????? ???? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ???????? ????????. ???? ???????, ?? ??? ????? ????? ??? ????? ????? ????? ?????? ????? ???? ???? ????? ???? ??? ?? ???? ????? ??? ??? ?? ?????. ????? ?? ?????? ???? ?? ??? ???? ????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????? ?? ??? ???? ?????? ??????? ??? ????? ??? ????? ????? ?????. ?? ??? ????? ??? ???? ?????? ????? ?? ????. 

??????? ????????? ??????

?? ??? ??????? ???? ??????? ??? ????????? ???????? ?? ????  ??? ?????. ?? ??? ??????? ????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ?? ????? ??????? ???? ?????. ???? ??? ????? ????? ????? ?????  ???????  ?????? ????? ???? ????????  ??? ??????? ???? ????? ??? ?????? ???? ??? ???? ?????? ????? ????? ??????? ??? ?????? ??????? .

???? ???? ?? ???? ?? ???????? ???????? ?? ?????  ??????  ????? ???????  ???? ?? ??? ???????  ???????? ????????  ?? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ????? ??? ??????? ?????  ?????? ???? ????? ????? .

???? ????? ???? ??? ???? ?? ??????? ????????   ????????? ??????????? ?? ????? ?????? ????????? ?? ????? ?????? ??????????? ????? ????? ???? ??? ???? ?? ??? ?????? ????????? ?????? ????? ????????? ?? ??? ????? ????? .????? ??? ??? ?????? ??? ??????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ??? ??????  ????? ??????. ???? ???? ??????? ????? ????? ??? ???? ???? ??? ?????? ??????? ???? ???? ???? ?? ????? ???????? ???? ????? ????????? ???????????. ???? ??  ?????? ???????  ?????? ????????? ????? ???? ?? ??? ????? ????  ?? ????? ????????. ???? ?????? ?????? ????? ?? ??? ?????? ???? ????? ??????? ????????. ??? ???? ?? ??? ????? ????? ?????? ???????? ?? ???? ????? ?????? ???? ???? ????????? ????  ???? ??? ??????? ???? ???? ???? ???????. ?? ??? ?? ??????? ???? ????  ???? ????? ?????? ????? ??????? ??????? ?? ?????? APO  ??? ?????? ???????????  ???????? ????????  ?????? ? ??????? ?? ????? ????? ?????? ?????????? DTK ?BDP ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??????.

??? ??????  ??? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ??? ?????? ????? ????? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ??????.  ?? ??? ???? ?????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ???? ????? ???????? ??????? ?????????  ??? ??? ??????? ????? ??????.  

?? ??? ??? ?????? ????? ????? ?????? ????? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ????. ??? ????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ???? ????? ??? ??? ?????? ???????? ??? ???? ???????? ?????? ???? ??????? ????? ???? ?? ??????? ???? ???? ????? ???? ???????.

       ???? ?????? ??????? ??????? ?? ???? ????????? ???????????  ?????? ?????? ??????????. ?????? ?? ??? ???????  ????? ??????? ??????? ???????????  ????? ?????????? ??????  ??? ??????? ?? ???? ????? ???? ???????  ??? ???. ?????? ?? ????? ???? ?????????? ????? ???? ????? ?????? ?????????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ???????.

??? ??? ?????  ???? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ?? ????? ????????? ???????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ?????. ????? ??? ????? ????? ??????? ?????  ??????? ???? ???? ?????. ??? ?? ?????? ??? ???????? ?????? ??????? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ??????????? ?????????? ?? ???????. ????? ???? ????? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ? ????? ????  ?????? ????  ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?????? ????? ???? ??? ?????? ???? ????? ???????? ?? ???? ??????? ????? ????? ???????????  ???????  ??????????? ???? ?????? ?? ??? ?? ??????? ??????? ?? ????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ??????? ??????. ?? ??????? ??????? ?? ??????? ???? ??????  ????? ?????? .????? ????? ?????? ?????? ??????? ????? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ??????? ???? ???????? ???????????? ???????? ????? ????? ?????? ?? ??????? . ?? ??????? ??????? ???? ????????? ?? ????? ???? ???? ?????? ?????? ??????????? ?? ????? ? ???????? ??????? ?? ??????? ??????? ???? ???? ???? ??? ???? . ??? ???? ???? ?????? ??????? ?????? ??? ??????? ???????? ???????? ?? ??????? ??????? ???? ????? ???? ??????? ????? ??? ????? ?????.??????? ??? ???? ??? ????? ????? ????? .???? ??? ?????? ???? ??????? ???????? ?????? ?? ??????? ???????? ???????? ??????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????? .??? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ???? ?????????? . ??? ???? ??? ????? ????? ??????? ??????? .??? ????? ???????? ??? ?? ??????? ??????? ??  ?????? ?? ???? ??? ??? ???????  ???? ?? ?? ?? ???? ??????? . ??? ?? ???????? ??????? ???????? ??? ?? ?? ?????? ?? ????? ???????? ???????? ???  ????? ? ?? ??????  ??? ?? ??? ??????? ?????  ????? ???? ??? ???? ???????? ??????? ??? ??? ????? ??????? . ?????????? ???? ???????? ??????? ????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ????  ??? ??? ?? ????????. ??? ???? ????? ???? ??? ?????? ????????? ?? ????? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ??? ???????? ??????? ???? ??? ???? ??????? ????????? ???? ??? ??? ?????. ??? ??? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ?? ??? ????? ?????? ????? ?????? ??????? ??? ????? ???????.

?? ?? ???????? 

???? ??? ????? 

?????? ???????? ??????? ??????? ?????????? kck 

30.09.2010 

 

????: ??????? ??????? ?????? ????? ??????? ?? ????? ??? ?????? ??????????? 

????? ??????? ??????? ????? ???? ????? ???????? ??? ????????? ????? ????? ??????? ???? ???????? ?? ??? ????? ??????. ??? ??? ??? ????? ????? ?????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ????? ?????? ????? ????????? ?? ??? „????“ ???? ?????? ????????????? ??? ???? ????? ??????? ??????? ?????

??? ?????? ??????? ??????? ???? ????? ???????? ??? ????????? ????? ?? ????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ??????? ??????????. ????? ??????? ?? ????? ?????? ???????????? ??????? ????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ???????????? ????? ????? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???????????.

?????? ??????? ????? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ?????? ?? ?? ????? ????? ???????? ????? ????? ??? ???? ???? ?????? ???????????? ???? ??? ?? ?????? ????? ?? ???????. ????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ??????????.

?? ???? ??? ???? ??????? ?????? ?? ????? ????? ?? ??? ???? ????? ??????? ???? ????? ????? ????? ????? ????????? ???? ?????? ??????????. ????? ????? ?????? ???????????? ??????? ?? ?????? ???? ????? ????? ?? ??????? ???? ??????.

============ 0 =============

Any question or suggestions, please write to:

Contact: (00964) (0) 750 11 77 391 ;

E-mail: kck-bulletin-ar@hotmail.com

About The Author

4 thoughts on “KCK silavek da me

 1. Ez bawerim tekzîbê dixwazin, lê ji ber ku em ji van tîpên erebokî ba? fêm nakin em nizanin tekzîba xwe jî bikin! De ka me çi kiriye ev bobelat hatiye serê me. Xwedê ya bi xêr bike be rebbî!

 2. Bi ?erefa Kermodibo min jî fahm nekir. Lê ne bawer im ku çêr û xeber ji me re dabin. Heger dabin jî, ji dewleta quzloleran re dane. Hema ez jî wek Farûqê Devliken kum û ?ewqeyê xwe ji vê daxwiyaniyê re derdixim û pi?tgirî û destekeke mezin didim wan.
  Ma welleh divê ba?çawî?ê me ev tîpên erebîko bi sabûna qizwanan ?u?tiba û bi awayeki paqij û têgihi?tî raxistiba pê? çavên me…
  Ba?çawî?im, ez te ?ermezar û qûna Seger Îloz jî dax dikim.

 3. min ji bo we vegerand tirki–u hun sax..
  lotikxane kurdi özel bülten ate?kes, ate?kes ilan etmek

  medya ay?rt Baylar,

  Kürt sorununu Ortado?u’da çözmek için bir formül bulmak zorundad?r en önemli konulardan biridir. Ba?ar?s?zl?k bir çat??ma yüzy?la kadar bu sorunu çözmek için ve sava? özellikle halk?m?z?n ve genel olarak bölge halklar?na a??r kay?plar verdirdi koruyan. durumda ula?t? sahne sonuçlara ula?mak için ve neden kök çözüm bulmak gerekir. Biz hiç çözüm yak?n fazla ve kal?c? bir bar???n sa?lanmas? daha oldu?una inan?yorum. her ?ey çünkü; tarihi, siyasi ve sosyal durum sorunu çözmek için bize gerektirir.

  Ba?lang?çta bizim hareketin büyük fedakarl?klar yapt? beri s?rayla bar??ç?l Kürt sorununu çözmek için. iyi kamuoyu taraf?ndan bilindi?i gibi bu büyük çabalar ve bar??ç?l ve demokratik çözüm u?runa de?erinin son on sekiz y?l içinde bizim lideri. Faqaidna bugün ilan çözünürlükte, büyük bir rolü vard?r.

  medya ay?rt Baylar,

  2009 y?l?n?n Mart ay?nda gerçekle?ti Zab direnç ve yerel seçimler, özgürlük için mücadele önemli bir dönüm noktas? oldu. askeri operasyonlar? durdurma karar? 13 Nisan 2009 tarihinde bir partinin hareketi taraf?ndan aç?klanan, önemli bir dönüm noktas? bu geli?melerin bir sonucu olarak geldi olu?tururlar. Çaba ve sipari? kal?c? bir bar?? a?amas?na bu a?amada yapmak için bir taraf?n hareketi ile at?lan ad?mlar, istenilen sonucu getirmedi. AKP hükümeti ve geli?tirme a?amas?nda, gereksinimlerine kar?? bir hareket olarak nerede siyasi tutuklamalar binlerce DTP ve devam eden askeri Piyango kapanmas?. Ve daha sonra içeri?i bo?tu demokratik aç?kl?k ad? alt?nda bir taslak ulusal birlik ve karde?lik geli?mi? aldatma ve filtre tamamen amaçlanm??t?r.

  Yakla??m? ve tam Adalet alm?? Kalk?nma Partisi ve daha fazla a?r? ?iddetlenir sorun vard?r taraflar aras?nda ciddi bir güven kayb?na yol açm??t?r. O bar??ç?l ve demokratik çözümün geli?mesi için yapt??? büyük çabalar bu a?amada bizim lideriydi. hükümetin konumu nedeniyle, Negatif tasfiye politikas? üzerinde ?srar ve bu a?amada çözüm yolu kapatmak, bizim lider 31 May?s’ta kamuoyunun arabuluculuk rolü çekildi?ini duyurmak zorunda kald?.

  arabuluculuk rolü çekildi?ini aç?klanmas?ndan sonra Önderimiz, hareket Devlet ?srar? ve tasfiye Türk politikas?n?n Hükümeti yüz tekrar durumunu de?erlendirmek için. Bu nedenle biz 1 Haziran 2010 y?l?nda kampanya aktif savunma bildirmeniz gerekmektedir. Bu kampanya Türkiye’de siyasi sorunun yolu olu?turmas? ve Kürt sorununun Türkiye’nin temel sorunu oldu?unu bir kez daha kan?tlad?. ciddiye bu noktada Türk devletinin vurdu. Bu Adalet ve Kalk?nma ba?ar?s?z Hükümeti tasfiye politikas?n? gözler önüne sermi? oldu. ve belirgin bu kampanya arac?l???yla hareketin ba?ar?s? m?yd? sonuçlar? siyasi ve askeri iyi gözün iyi bir performans gösterdi ve bu ?ey halk?m?z?n ve askerlerimizin moralini yükseltmek yol açm??t?r.

  Kampanya 1 Haziran sonuçlar? lideri (Ebu) ve onunla diyalog ile yapt??? görü?me sonras?nda Türk devlet kurumlar?n?n kurulmas?na yol açt?. Bu temelde, Ebu komutan? trafik yönetimi için bir davetiye göndermek ve ate?kes ilan?ndan istedi. Bizim lider ve bar?? lehine partilerin bir sürü ça?r?lar?na yan?t olarak 13 A?ustos 2010 y?l?nda belirli bir süre için askeri operasyonlar? durdurmak için bizim hareket duyurdu. Bu karar?n günümüze kadar halen yürürlüktedir. olumlu bir sahne yürütülmesi için, bizim aç?klamada dört konu ileri sürmü?lerdir. Bununla birlikte, Devlet ve Türk hükümetinin bu temel talepleri hakk? konusunda ciddi oldu?unu dü?ünüyoruz herhangi bir ad?m sürmedi. Devam eden askeri kampanyalar? ve politik ?artlar politikac?lar?n tutuklama durmad?. Hala seçim oldu?u gibi yak?n% 10 tutmada ?srar ediyorlar. ciddi de?i?im önderimiz durumlar?nda sa?lanamam??t?r etti. Hala bir Kürt herhangi bir argüman insan haklar? Fuardan çok uzak devam siyasal 1700 y?l?nda tutuklama. Onlar?n me?ru savunma durumunda ra?men Türk sald?r?lar sonucu Kürdistan hayat?m?z?n Özgürlük Hareketi’nin iki düzineden fazla sava?ç? var. Hakkari bölgesinde Özellikle, komplolar ve sald?r?lar Alkrla ve halk?n?n katliamlara neden olmu?tur. di?er taraftan Türk ordusunun sald?r?lar? Kürdistan Özgürlük sonucu sava?ç?lar? olarak öldürülen Ten gruplar? (J?TEM) ve Kürtlere kar?? (kontra) gizli katliam? hangi hayatlar?n? halk?m?z?n ulusal 9.

  Tüm bunlara ra?men, 12 Eylül gerçekle?ti referandum süreci, önemli bir siyasi sonuçlar ortaya koydu. yeniden konuda kap? geni? tart??malar açarak halk?m?z?n anayasas?yla ilgili referandumun ilinde ba?ar?l? konumu. Diyalog giderek bu toplant?larda bu a?amas?nda en önemli geli?meler oldu?unu, ayn? zamanda elde önderimiz kalitesi ile Devlet taraf?ndan yap?lm??t?r. diyalog için tüm olumsuz tutumlar önemli boyutlara ula?m?? olmas?na ra?men yeni bir f?rsat ve de?er bir çözüm bulmak için olu?turdu. bizim lider ile elde edilmi?tir diyalog temelinde, Komutan Ebu sipari? askeri operasyonlar?n geni?leme a?amas?nda durdurmak için Yürütme Konseyi (KCK) Ba?kanl???’na yeni bir mesaj gönderebilirsiniz.

  Yönetimi, bu mektubun hareket olarak de?erlendirdi?ini bu temelde biz gibi 13 A?ustos tarihinden 20 Eylül kadar ilan olaca??n? askeri operasyonlar? durdurmak için sahne uzatmaya karar verdik. kar??l?kl? güven geli?imi için ve sahne kalite vermek ve bar?? bir döneme çevirmek, biz ate?kesi kal?c? a?amas?na bu a?amada açmak isterdi devam ediyor. Ancak iktidardaki Adalet ve Kalk?nma Hükümeti içtenlikle di?er taraf inanam?yorum s?n?r?n Pettmcitat askeri d??ar? yapmak için Türkiye’ye Konseyi’nin onay? yenilemek için bu temelinde ve ABD’nin deste?i, Irak ve di?er baz? güçler elde etmek isteyen bizim hareket ve çapraz etkinlikler diplomasinin tasfiye do?ru Alosbuaien iki bir güvenlik zirvesi yap?ld?. Ayr?ca, psikolojik sava? ve ?ekilde hükümet onlara inanmak bizi te?vik etmez. Öte yandan bizim lider ile devam eden diyalog ve onun devam? olas?l???n? kontrol etmelidir. Bu nedenlerle, s?rayla s?n?rs?z zaman biz zaman bir ay sonra durumu de?erlendirmek gerekti?ini düzgün görü?ümüzü ate?kes sürecini geli?tirmek için. kar??l?kl? güven ve bir sahne vücut ile bar?? çabalar?n? konsolidasyon geli?me ate?kesin sahneye dönü?türülmü? olacak e?er devam etti?ini aç?k olacak. Aksine durumda, biz yine durumu de?erlendirecektir.

  medya ay?rt Baylar,

  Bu a?amada, olaylar?n d???nda Alkrla güçleri gerekli çal??malar? yapmayaca??m. Bizim asker kar?? ?iddet kullanmak durumunda kendini savunmaya ve misilleme hakk?n? kullanmak bizim kadar kuvvetli olur. Ama bar?? lehine kamuoyu ve tüm güç bu a?aman?n devam? de?ildir ve herhangi bir çat??ma di?er taraf?n yükümlülü?ü vurgulamak ba?latmak için o sahnenin duyarl?l???na göre yak?nla?ma bilmek.

  ?lk parti ate?kes uymalar? gereken çok kural ve Alkrla devam eden askeri operasyonlar?n olay çünkü ate?kes tutmak için hiçbir anlam ifade etmiyor alanlara kar?? askeri operasyonlarla s?n?rl? olmas?.

  Kürt halk?n?n kültürel, sosyal ve kar?? bask?, ?iddet ve tutuklamalar, haks?z ve sosyal gerginliklerin artt?racakt?r Bu nedenle, herhangi bir provokasyon ve kuvvet kar?? siyasi kampanyalar?n azaltma yapmak gerekir. ate?kesin devam? için bir engel olaca??n? ve kaç?nmaya siyasal kampanyalar, azalt?lmas? önemli bir sorunu Kürt halk?n?n olacak . kal?c? bir bar?? için dönü?üm a?amas? için, Kürt sorununu çözmek için önemli bir nokta var demokratik cumhuriyetin geli?tirilmesi için demokratik bir anayasa alt?nda büyük ölçüde olmal?d?r. Kürt sorunu ve Türkiye’nin demokrasi ba?ar? çözmek için demokratik bir anayasan?n ya? görev ertelemek olmamal?d?r. Bu alandaki pratik ad?mlar atmaya Ba?ar?s?zl?k sahne karma??kl??? ve derinle?ti anlam?na gelir. düzgün faz ve kazanç sonuçlar için diyalog ve müzakere önemli bir stratejik nokta Kürt halk?n?n lideri ile tüm bu geli?tirme a?amas?nda yan?nda. genel durum ve demokratik hak ve Anayasa ve Kürt halk?n?n yasal DTK, BDP, kal?c? bir bar?? için tek yol temsilcileri ile diyalog ve müzakere devam? içinde komutan? APO ile güvenlik görü?meleri ile ilgili temel sorunu çözmek için.

  Bu sorunun tek muhatab? yerinde Kürt halk?n?n sorunu çözmek için Faqaid muhatap bulmakta hiçbir sorunu olmad??? aç?kt?r. Ancak, Kürt halk?n?n demokratik hukuk Kmkhatabin politikac?lar?n temsilcileri i? ak??? a?amas?nda görev içindeki rolleri ve kat?l?m yerine getirmek için gereklidir.

  çözüm için öneminin büyük ula?mak için güven ve pratik ad?mlar geli?tirmek için böyle bir durumda. Tedbirler sorumluluk ve sayg? bu pozisyonlar için baz?nda daha önemli olacak siyasi bir çözüm geli?tirmek istedi?i pozisyonlar? daha yak?n olmal?, bugünkü gerçekli?i ve her birine güven geli?imi geçmek için al?nmal?d?r.

  Kürt sorununa çözüm Radikal Demokratik Cumhuriyeti ve demokratik özyönetim ifade edildi. Bu a?amada Kürdistan halk? için öz-yönetim demokrasiye ula?ma etmeli ve kendilerine ait bir toplumsal sistemin geli?tirilmesi yoluyla bu süreci düzenlemek. çözüm Aldemfrati evresi ile Halk?m?z ve demokratik özyönetim üzerine hayat?nda ad?m ad?m uygulamaya kurmak.

  amac?yla ve bölgemizde bar??ç?l bir çözüm bulmak için milletimizin Alikulaimbp kuvvet gerekmez ve uluslararas? gecikmeden bar??? desteklemek için çaba devam ediyor. Operasyon Ate?kes sekizinci do?ru ve analiz edilmelidir. Kürt sorununa demokratik çözüm, bölgede demokrasi ve istikrar?n geli?mesinde önemli bir rol oynayacak gibi. Gereken bu güçlerin Bmswlyatea ve bar??ç?l bir çözüm bir çözüm ve halk?m?z?n do?al haklar?n? gerçekle?tirmek için bar?? sürecinin geli?imi ve ça?r? politikas?na destek bulmak için politikalar, ?iddet politikalar? için destek terk etmek ve özellikle biz Güney Kürdistan’daki siyasi güçler ve Ulusal Demokratik Kürdistan Türkiye’de Kürt sorunu konusunda çözmek için çaba için tüm gücüyle diyorsunuz halklar?n ve ulusal ç?kar ve aras?nda karde?lik temelinde di?er bölgelerinde Kürt sorununu çözmek için ko?ullar?n yarat?lmas? için kuzey Kürdistan kur?un Kürt sorunu çözer. Bölgede çözün Kürt sorununu Ortado?u’da demokratikle?me anlam?na gelir. Bu ba?lamda, bölgedeki arama tüm halklar?n bar?? ve karde?lik lehine, özellikle ayd?nlar Kürt sorununun çözümünde bir katk? yapmak ve Althurin için Demokratlar gitti ve kim sorunun çözümü destekleyen tüm. ayn? zamanda demokratik yollarla Kürt sorunu çözün sürecine nezaret Türkiye ve Ndaollab rollerinde demokratik hareketin gelece?i ve kal?c? bir çözüm için ciddi bir çaba anlam?na gelir. Bir kez daha Türk devleti ve Adalet ve Kalk?nma ucuz siyaseti kaç?nmalar? ve amac?yla pratik ad?mlar atmal?d?r bir çözüme ula?mak için. Ate?kes için tasfiye de?i?im planlar?na son verdi. Bu temelde iktidar Hükümeti ça??r?yoruz, bu muhalefet partilerinin ?rkç?l?k, milliyetçilik politikas?n? terk etmek ve onlar? bar??, karde?lik ve özgürlük tan?t?m?na katk?da bulunmaya davet için ?artt?r. Bu ad?m önemli taktik ama stratejik bir hareket de?ildir. Bu Kürt sorununun yeni bir safhaya ba?lang?ç demektir. Kar??l?kl? çaba gerekir silah izolasyona yol açabilecek Kürt sorununu çözerek sosyal problem çözme. Tüm ça?r?lar? ve çabalar?na ra?men, filtreleme, ?iddetten vazgeçmesi gerekti?ini ve bas?nç ?srar, çok aç?kt?r ki devrimci halk sava?? yoluyla direnç ve savunma temelinde cevap verece?iz devam bas?nç durumunda. direni? hareketinin dinamikleri ve biz bunu dikkate umuyoruz en verimli ?ekilde savunmak için bizim kan?tlanm?? yetene?i. yeni bir dönem ba?latmak ve sorumlu Palmswlip yapmak ?iddet de?il, bar??ç?l yöntemlerle, Kürt sorununu çözmek için tarihi bir f?rsat bu bölümünde tüm güçlerini kontrol edin. Bu temelde, bizim, daha yak?n ve sorumluluk bar?? ve Tosol olumlu sonuçlar diyalogun ba?ar?ya ula?mak için ilk sipari? için çizmek istiyoruz.

  Sayg?s?zl?k

  size selamlar tüm

  Kürt toplumunun sistemi KCK Yürütme Kurulu

  30.09.2010

  Roha: Türk yetkililer Tatguetl Bar?? Partisi ve Demokratik otuz iki üye

  Türk yetkililer Kürt halk? taraf?ndan demokratik olarak seçilmi? olan Kürt siyasetçiler kar?? bask? ve sindirme kampanyas? yürütmeye devam ediyor. Ve ve polis durdurdu Türk istihbarat az otuz iki vatanda? ile birlikte, ?brahim Ayhan Fidan ve bar?? ve demokrasi adil yetkilileri ?ubesi „Roha“ partinin tüm yakalam??t?r

  Türk makamlar?, Kürt toplumunun kar?? sisteminin bir parças? olarak Kuzey Kürdistan ve Türkiye’deki siyasi Kürtlere kar?? bask? ve sindirme kampanyas? devam etmektedir. Kaynaklar Türk polisi ve istihbarat servislerinin elemanlar? merkez ve Roha Kürt ?ehrinde Bar?? ve Demokrasi Partisi ve Azadea gazete ve dergilerin Ofis ve Ö?renci Derne?i üyelerinin evlerine bask?n düzenledi söylüyorlar.

  Ayn? kaynaklara göre, polis memurlar? Bar?? ve Demokrasi Partisi ve kentin di?er Kieddi parti bir dizi, bu kampanyada Roha hem adil ve ?brahim Ayhan Fidan büyük ?ube durdu. Polis bu kampanya Kürt toplumunun sisteme kar?? yetkililer taraf?ndan aç?klanan bir kampanyan?n parças? olarak geliyor göre.

  Öte yandan PKK’ya destek ve yard?m sa?lama suçundan ?ehir meclisi Halit Çakan üyesi ile Hernak ?ehrinde Cumhuriyet Savc?s? yapt? On. Türk polisi ve istihbarat servislerinin elemanlar? ?ehir, ayn? görevli yedi ki?i daha gözalt?na ald?.

  0 ============ =============

  Herhangi bir soru veya öneri, yaz?n lütfen:

  ?leti?im: (00.964) (0) 750 11 77 391;
  Anhören
  Umschrift
  Wörterbuch – Detaillierten Wörterbucheintrag anzeigen
  Google Übersetzer für:SuchenVideosE-MailTelefonChatUnternehmen

 4. Law oxlim Lotikxane, law heyatim, law tifuuu. Ma babam hun dixwazin bi van belavokên berdîberdayî u poxoxlîpox bikin wek zotka mirîshkê ellawekîl, wîîî. Welle qerdashim ez dibêjim heger hun kuna vê belavokê dax bikin, dê pirr xweshik be dînime îmanime lo, weyyy.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.