KUNDIRÊ KELÎ BIDIN SER BIRÎNA PI?TSISTAN !

 Pa?o bi nîhana kerê pi?tsistî (sûzekî) bibû û ê? diki?and. Ew û kalikê xwe li ber bostanê zebe?an bûn. Kalikê wî bala xwe dayê rew?a Pa?o ne ba? e. Got: “Kurê min, çi bi te bû, tu çima wilo bêkêfî,nexwe?î ?” Pa?o got: “ Kalo, hal û mesele wiha, bê edebî nebe rew?a min xerab e “

Werhasil.

Kalo agirek dada, ku agir bû kozir, kundirek mezin kire nav kozirê. Dev û dora kundir bi kozirê nixaft, kundirê zer di nava kozirê de wek hinarê sor bû.

Kalo deng li Pa?o kir û got: “ Were kurê min xwe tazî bike û li ser pi?tê razê. Ezê bi lez kundir kerî bikim û bikim nav ?eqê te, wê kundir ê? û elema xirê te û gunê te hilîne. Erê wê hinek bi?ewitîne, lê li ber xwe bide, ti?t nabe.”

Çarneçar Pa?o xwe tazî kir û li ser pi?tê raza.

Kalo kundirê kelî da destê xwe û da ser xir û gunê Pa?o. Bi ?ewata kundirê kelî qêrîna Pa?o çû asîmana. Pa?ê wexta kalo kundir ji ser ra kir, bobelata hatîye serê Pa?o derket holê, xir û gun lopikî bûn û ji kundirê kelî ?ewitibûn. Kalo jî por po?mam bû, lê bê fêyde bû, êdî hasil gihabû Mûsilê.

Îcar niha hinek Kurdên me yên ku dawa serokatîyê dikin, pi?tsist in, nikarin di bin barê pîroz de bime?in. Pi?t li wan sist bûye, ji taqetê ketine. Gelo mirov bi kundirê kelî dikare vê kulê, vê elemê çareser bike an ne ? Heger ku ev nexwe?î neyê tedawî kirin, wê me hemûyan bikin koleyên sîstema Kemalizmê ellawekîl !

About The Author