Dayika ?ehîdan

 Dayê hêsir ji çava nebarîne

Ew dilê te tim hêlîne

Li ser çêneke sed birîna

Te min mezîn kir bike zave

Berî ro li te here ava

Lê ferztir ji te ji min re çiye

Tu bes dilê xwe biê?îne

Kul û xema necivîne

Serî rake û bilîlîne

Li bihe?tê cihêm xwe? e

Ji bo çi, hêsran dibarîne

Li ser goram helbest bixwîne

Ev çi girî û ?eng û ?în e

Çi ax û nalîne tu dikî

Rabe kêf bike li vê rojê

  Ez ?ehîd im ji bo dozê

Min kefenke bi rengê alê

Adar hat ji bo te mizgîn

Xwe xemiland bi rengê zêrîn

Li ser qet neke axîn

Ez im Mem ew ji bo min Zîn

Xwe nebîne bi hejarî

  Tu dayikek dilovanî

Te min mezin kir bi mêranî

Bi Kurdewarî bi zanyarî

Ez bahwerim ti ne po?man î

Ji bo Kurdistan bi qurban î

Ti bipirse ji ?êx û mela

Wê ji ter bêjin soza xweda

Ji bo ?ehîd ew gelek merd e

Tu ji bo her kes bide deng e

Bi çend gotinê xwe? tu ba ke

Li ba diya serî raka

Silavê min li teva ke

Li xwi?k û dost û hevalan ke

Ez ?ehîd im tu dil ?a ke

Ev helbest diyarî ji bo dayikên ?ehîdên Kurdistan û ?ehîdên 12 Adarê

About The Author