Monat: März 2011

17 min read
Serdema salên 1970yî bû. Xwendekarek ji Argoniyê ’Erganî’, hatibû li bajarê Amedê ji xwe...

<iframe title=“YouTube video player“ width=“370″ height=“270 src=“http://www.youtube.com/embed/a1pUEvh_qj4“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>
9 min read
    ?ÎFAYA (dermanê) HEMI DERDAN   NÎGELLA  SATÎVA Re?re?k hê?înhatek (nebatek ) ji malbata  giyaziviran...

<iframe title=“YouTube video player“ width=“370″ height=“280″ src=“http://www.youtube.com/embed/ucezzVkeVa4“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>