Çûçik û Teyrên Kurdistanê-1

(Diyarbekir- Deşta Gewra- Gundê Kêylikê)

Şilfo / Kara gerdanlı dalgıç / Gavia arctica / Arctic loon

 

Berraşe /  Tarlakuşu / Alauda arvensis / Skylark

 

Seravêrik-silavzêrik / Angıt / Tadorna ferruginea / Ruddy shelduck

Betê vîzvîzok / Mezgeldek / Tetrax tetrax / Little bustard

 

Bûmê palaxê (bûm) / Puhu / Bubo bubo / E

Kund / Baykuş / Asio otus/

 

About The Author