Çima bi tenê?

Dilberek min dî bilind e, lihevhatî gelek rind e

Ew bixwe kulîlka gund e, ew bi tenê mîna kund e

jina tene

Çima tu çavan kil nakî, çima tu por hine nakî ?

Dilê xwe ji min re vekî, tirsonekê mina beq î

Serî rakir diqîrîya, da ser rê û dimeşîya

Ez nizanim ji bo çiya, yan bi dil e, yan xwînî ye

 

        22.11.84.

About The Author