2 thoughts on “

 1. HÎZBULLAH û ABDULLAH

  Hizbullah û Evdilla
  Hat serê me qerebela

  Abdullah û Hîzbullah
  Ya star neûz-û bîllah
  Nû dest pê kir bismîllah
  Xwedê tobe û estexfîrûllah
  Ev çi tofan in fe-suphanellah
  Bi serê xelkê kurd hat ya Allah
  Kes ji wan na bêjin el-hemd-û-lîllah
  De rabin em jî ?ehîd bin li riya kurda
  Abdullah dibêje ?ehîdê konfederasyona bira
  Gava ez bimirim rakin li ser min ala birayên tirka
  Hizbullah dibêjin ?ehîdên dîwane yên ola îslam û ereba
  Xwedayê me bisitirînî j’ketina nav destên van ?êt û cinawira
  Tu Riyekî nî?an bidî ku em rizgar bin û bipejirînî ev niyaz û dua

  Duaya Fata Kurmanc

  A ÇÛNKA BAVÊ TE BÎ

  A çûnka bavê Te bî
  Wey Hizbullah Tu geber bî
  Kes na bê wey rehmet l’Te bî
  Ma ew forsa berê kanî?

  Hizbullah çima Tu nezan î?
  Karê Te ye hew fesadî

  Bi roj ve?artî ?evan li der digerî
  Tif li We be hevalê dewleta genî

  Xwelî li serê dêlgemara
  Bûne kûçikê van neyara
  Wan xwe firotî tev b’pera
  Heyfa me dê bavê kurda

  Fata Kurmanc

  _____________________

  * Berê dewlet pi?tgirvaniya Hizbullah dikir,
  gava karê dewletê temam bû, êdî Hizbullahçiyan jî
  xist di zindanan de. Îroj dîsan karê dewletê bi Hizbullahçiyan ketiye. Loma wisa ew derxistine meydanan!

  ** Fata Kurmanc vê stranê li ser Hizbullah’î derxistiye. Fata Kurmanc dibêje, ku î roj dewleta tirk bi hezaran xortê kurd bi destê Hizbullahê dan kushtin û yên mayî jî bi dehhezaran salan ceza kir û xist di hundir de.

  Gava Fata Kurmanc dît ku Hizbullah wek rêxistinek dewleta tirkan ketiye di nav kurdan de, kurd bi kurd dide bi kushtin, loma vê stranê li ser Hizbullah’î derxist.

 2. Aha ji we re: Hizbullah dixwazin vê nîzamê bînin nav me:

  http://www.milliyet.com.tr/tecavuz-kurbani-kizi-kirbacla-katlettiler/yasam/haberdetay/06.02.2011/1348742/default.htm

  http://i.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2011/02/05/tecavuz-kurbani-kizi-kirbacla-katlettiler-1131666.Jpeg

  Tecavüz kurban? k?z? k?rbaçla katlettiler

  Banglade?’te 40 ya??ndaki kuzenin tecavüzüne u?rayan 14 ya??ndaki k?z çocuk, köydeki heyetin karar?yla k?rbaçland?. Genç k?z 80’inci k?rbaç darbesiniald?ktan sonra fenala?t? ve hayat?n? kaybetti…

  05 ?ubat 2011

  DI? HABERLER SERV?S?

  Banglade?’te bir genç k?z önce 40 ya??ndaki kuzeninin tecavüzüne u?rad?, ard?ndan da suçlu oldu?u fetvas? ile kamç?lanarak öldürüldü.
  Ba?kent Dakka’ya 64 kilometre uzakl?kta bulunan bir köyde ya?ayan 14 ya??ndaki Hena, geçti?imiz Pazar günü tuvalete gitmek için evin avlusuna ç?kt??? s?rada evli kuzeni Mahbub taraf?ndan tecavüze u?rad?. Hena tecavüz sonras? konu?amaz ve yürüyemez duruma gelince durum ortaya ç?kt?. Bunun üzerine köyün “?ali?” ad? verilen heyet toplanarak hem k?z?n hem de Mahbub’un suçlu oldu?una kanaat getirdi ve ikisinin de k?rbaç cezas?na çarpt?r?lmas? konusunda fetva verdi. Fetvada, Hena’ya 101, Mahbub’a ise 201 k?rbaç cezas? uygun görüldü.
  Hena, 80’inci k?rbaçtan sonra bay?ld? ve hastaneye kald?r?ld? fakat kurtar?lamad?. Genç k?z?n ölümünün ard?ndan olaydan haberdar olan Banglade? Yüksek Mahkemesi fetvay? verenleri tutuklad?. Hena’n?n babas? aç?lan davan?n ard?ndan yapt??? aç?klamada, “Ben fetvan?n yasak oldu?unu bilmiyordum. Bizim buralarda fetvaya uyulur, e?er onlara kar?? gelseydim bizi toplumdan d??larlar, k?zlar?m kimseyle evlenemezdi. Hena’n?n benden önce ölece?ini hiç dü?ünmemi?tim. Çok ac? çekiyorum” dedi. ?nsan Haklar? örgütleri de suçlular?n cezaland?r?lmas? için kampanya ba?latt?lar.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.