Jahr: 2011

4 min read
 Dem wek avê diherike. Ji bo doza netewî bi keda salan gelek xebat hate...

<iframe width=“370″ height=“270″ src=“http://www.youtube.com/embed/tbv2h2-Nn14″ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>
4 min read
 ALLIÛM  AMPELOPRASUM Pirase ji malbata befrîn (zanbax) an tê hesibandin. Bi gelemperî ji bo...