Kêf kêfa wî ye, dinya ne bi xirrê wî ye

Meymûnê me ling avêtiye ser ling, kîr û gunikê xwe berdaye çolê, eraqa Tirkan, çend parî penîr û telaşek petîx danîye ber xwe û ji dinyayê re dibêje „bi wê de here“.

Ka ji vê kêfê xweştir kêf qurban?

Mêro ne li kirya xênî difikire, ne heqê ceryanê dide, ne derdê bajêr û stresa bajêr dikşîne, ne li dû otoboz û trênan dibeze, ne li xwendina zarokan û mesrefa wan difikire, ooooxxxxxx, aha jiyan ev e ha!

Îskanek eraq, çend parî penîr, telaşek petîx, bixwe û lêxeeeeeeeee, law bi namûs jiyan ji jiyana te xweştir tune meymûnooooooooo!

About The Author