Monat: März 2016

2 min read

Demokratîk Miftî Qencên wan ji pisîn wan tirovirotir, pîsên wan ji qencên wan çeqilmasttir. Ne qencên wan, ne jî pîsên...

1 min read

Dilciwan Kurdino hûn nizanin hûn şaş in Ji dijmin re palê xwirt û belaş in Hûn hinek komûnîst, hinek jî...

1 min read

http://bringthepixel.com Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts....

2 min read

Nanxwerê Cilqetên Qayrana aborî li başûrê Kurdistanê çiriyaye û diriyaye. Mamosteyên ku ji bo pêşeroja Kurdistanê mindalan perwerde bikin, dev...