Juni 6, 2023

Monat: Februar 2012

3 min read

Tê gotin, dema  ku masî  xira dibe  bîhn û pix dikeve serî û dema ku mirov jî xirabîyê bike bîhn...