Monat: Juli 2014

4 min read
Çavê higivî rondik barandin, ji ber girîyan mijgul cotandin Li ser hinarkê rû cihok...