Monat: Oktober 2012

3 min read

Li gor mentiqa matematîkê, yek beramberî yekê ye... Li gor mentiqa nirxên mirovahî, du yek wek hev in...(Dibe ku yek...

3 min read

Gotinek di nava xelkê de heye, pir kesên ku xwe oldar dihesibînin hertim weha dibêjin: ”Pşî ez bisilman im, piştre...