Jahr: 2013

1 min read
Dibare weke pepûlka spî, li ser bîhna axê Li asîman li ba dibe, wekî...

<iframe width=“370″ height=“270″ src=“//www.youtube.com/embed/aLuYVKPdG9c“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>