Jahr: 2011

3 min read
 Kurd ne Kurdên berê ne. Lê hawîrdora wan bi cinawirên xwînxwer ve hatiye pêçandin....